Koncertná sála pre Filharmóniu Českého rozhlasu

 

 

Šudentská súťaž

Autor :  Peter PANULIN, Peter KOBAN, Patrik UCHAL

Miesto : Plzeň, BORY

Rok :     2011

 

 

 

ZADANIE:

Koncertný sál pre Filharmóniu Českého rozhlasu, s kapacitou 500  divákov, a s väzbou na existujúcu funkcionalistickú budovu Českého rozhlasu.

 

TÉMA:

Hľadanie spôsobu, ako napojiť verejnú inštitúciu na pulz mesta.

 

KONCEPT:

Zmysel vidíme v napojení filharmónie na hlavnú mestskú triedu. Pozdĺž parku vytvárame zastrešený predpriestor, ktorý je rozčlenený dvoma jednoduchými objemami: dutý polovičný valec a trojboký hranol.   

Valec slúži zo strany mestskej triedy ako pútač pre blížiace sa koncerty. Zároveň svojou hmotou odtieňuje hluk pre pódium, ktoré sa nachádza z jeho vnútornej strany. Hranol má svoju šikmú stranu využitú ako tribúnu.

Pod ňou je reštaurácia orientovaná k vstupu do filharmónie. Dispozícia filharmónie je jednoduchá, prehľadná. Samotný sál využíva osvedčený typ SHOEBOX akustiky. Zázemie pre muzikantov je napojené priamo na budovu Českého rozhlasu.

 

Zdroj: autori

 

 
Najnovšie články